Probleme me shtimin e repove në iPad 3

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Probleme me shtimin e repove në iPad 3

besnik79
This post was updated on .
pershendetje  e ka ber jealbrek Ipad3 por nuk mundem me instalu hipsteore  sepse kur e shkruaj htp //: repoheaveniphone.com  thot se nuk mundet mu lidh serveri?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Probleme me shtimin e repove në iPad 3

dendi
Administrator
Është problem mbingarkimi këto ditë, provoje më vonë.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: Probleme me shtimin e repove në iPad 3

besnik79
Pershendetje

E kam instalu HIPstore por nuk munden me marr asgje sepse thot se is not valid.


Date: Tue, 5 Feb 2013 10:27:02 -0800
From: [hidden email]
To: [hidden email]
Subject: Re: Probleme me shtimin e repove në iPad 3

Është problem mbingarkimi këto ditë, provoje më vonë.


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://forumi.iphonealbania.net/Probleme-me-shtimin-e-repove-ne-iPad-3-tp5002410p5002418.html
To unsubscribe from Probleme me shtimin e repove në iPad 3, click here.
<a href="http&#58;//forumi.iphonealbania.net/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&amp;id=instant_html%21nabble&#58;email.naml&amp;base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&amp;breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble&#58;email.naml-instant_emails%21nabble&#58;email.naml-send_instant_email%21nabble&#58;email.naml" rel=nofollow style="font&#58;9px serif" target="_blank">NAML
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: Probleme me shtimin e repove në iPad 3

dendi
Administrator
Shto repon e Hackyouriphone, ajo është ndër më të mirat.