Probleme me iTunes

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Probleme me iTunes

Atlanti
Mirdita!Kur dua ta shkarkoj ndonjë programa prej iTunes më paraqitet kjo,ja dhe foto:

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Probleme me iTunes

Atlanti
Ende asnjë ndihmë,qudi të mos dijë askush përgjigjen në këtë pyetje në një faqe që pretendon se është më e mira për iOS në të gjitha territoret ku banojnë Shqiptarët...Por si duket nuk qenka e vërtetë se janë ashtu si thonë.