Probleme me bateririnë e iPhone 4s!!!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Probleme me bateririnë e iPhone 4s!!!

Gjenti
This post was updated on .
Kam 4s me ios6.1 dhe bateria me harxhohet shum shum shpejt 3 here mbrenda 24 oreve e mbushi? A e din dikush ku oshte problemi?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Probleme me bateririnë e iPhone 4s!!!

dendi
Administrator
Kjo nuk është aspak normale, provo t'i bësh restore me iTunes dhe të instalosh iOS 6.1. Nëse problemi nuk zgjidhet, atëherë duhet të kontaktosh asistencën Apple pasi mund të ketë ndonjë problem hardware.