Probleme me aktivizimin e iPhone pas kalimit në iOS 6.1.3

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Probleme me aktivizimin e iPhone pas kalimit në iOS 6.1.3

iphonne
This post was updated on .
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Probleme me aktivizimin e iPhone pas kalimit në iOS 6.1.3

dendi
Administrator
Mund të jetë problemi i linjës së internetit, provo të gjesh një linjë të shpejtë ose ta lidhësh iPhone-in me kompjuterin dhe të provosh ta aktivizosh me anë të programit iTunes, mund ta bëjë më shpejt.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Probleme me aktivizimin e iPhone pas kalimit në iOS 6.1.3

iphonne
This post was updated on .
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Probleme me aktivizimin e iPhone pas kalimit në iOS 6.1.3

iphonne
This post was updated on .
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Probleme me aktivizimin e iPhone pas kalimit në iOS 6.1.3

iphonne
This post was updated on .
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Probleme me aktivizimin e iPhone pas kalimit në iOS 6.1.3

dendi
Administrator
Mund ta kesh Sim-locked edhe të duhet të instalosh Ultrasn0w nga Cydia për ta zhbllokuar!