Probleme me Jailbreak për iOS 6.1.3

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Probleme me Jailbreak për iOS 6.1.3

Maltino
This post was updated on .
Përshëndetje.

Kamë iPhone 4 me version 6.1.3 dhe kamë bër Jailbreak Tethered por së fundimi istalova diçka nga cydia me emrin resupport(sjam i sigurt nëse ishte kështu emri) kur i bëra restart iPhoni më ngeli tek ajo 'rrotullamja' që lëviz,më pas e kalova në Dufu Mode dhe e lidha me pc dhe kur i bëra auto boot dhe ngelej te logoja e ananasit nuk ndizet,pa i bër auto boot iPhoni ndizet por nuk funksionon cydia bashkë me programet që kam shkarkuar jasht App Store,tentova me iTunes që të bëja restore dhe më pas  Jailbreak Tethered përsëri duke shtypur ALT+Restore dhe duke selektuar IPSW 6.1.3 por nuk bëhet sa e pranon failin IPSW dhe më pas ndalon nxjer një tabel të vogël ku alternativa selektimi jan OK dhe MORE INFO,ka ca  fjal sipër alternativave po se kam pc afër tani ti shkruaja,tani po e  mbaj iPhonin duke përdorur programet që kam shkarkuar në App Store dhe Safari dhe programi i E-maileve nuk më funksionojn.

Ju lutem më thoni një zgjidhje nëse ka,zgjidhje që mos të kaloj në iOS 7 ,zgjidhje që të kem Jailbreak.
Mënyr që të kaloj në iOS 7  dhe të kthehem përsëri në iOS 6.1.3 ka?
Jailbreak Tethered ose Untethered për iOS 7 ka dal?

Ju falenderoj.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Probleme me Jailbreak.

dendi
Administrator
Kjo që të ka ndodhur ty, është diçka normale. Për iOS 6.1.3 nuk ka jailbreak Untethered, por vetëm Tethered, që kërkon ta lidhësh gjithmonë me kompjuterin dhe t'i bësh Just Boot me Redsn0w, sa herë që e fikën telefonin. Kjo është diferenca midis Jailbreak tethered dhe untethered.

Flitet që sëshpejti mund të dalë Jailbreak Untethered edhe për iOS 6.1.3, por akoma nuk kemi një datë të saktë...