Problem me temat për iPod, nuk i merr efektet

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Problem me temat për iPod, nuk i merr efektet

agondaku
This post was updated on .
Provova me instalu Nobelis Hd ne ipod 3th Nuk funksionoj permes winterboard nuk i murr efektet hiq
pas ksaj provova me instalu Glasklart Perseri nuk po funksionon vetem disa ikona (cydia . ifile .etj ) po i ndryshon por jo te gjitha edhe nuk po i merr efektet tjera?
qka mundet me kon problemi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem me temat për iPod, nuk i merr efektet

dendi
Administrator
Varet gjithmonë nga gjenerata e iPod dhe nga versioni i iOS që ke të instaluar, pasi temat nuk janë të gjitha kompatibël dhe për këtë nganjëherë nuk dalin të gjitha efektet.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem me temat për iPod, nuk i merr efektet

agondaku
OS 5.1.1 Ipod 3th generation .
nuk pe kuptoj pse me i marr vetem disa efekte disa jo .
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem me temat për iPod, nuk i merr efektet

dendi
Administrator
Shikoje në Cydia a është kompatibël 100% me iPod 3 pasi mund të mos jetë, ose ka ndonjë ikonë që nuk e kanë ripërpunuar dhe nuk e njeh tema, është normale.