Problem me iPhone 5 më fiket vetvetiu!

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Problem me iPhone 5 më fiket vetvetiu!

Johan
This post was updated on .
Kam ne iPhone 5 versioni 6.0 pa jailbreak dhe kam problem qe me fiket duke e perdorur .Ai nuk ndizet por pas nje dite ndizet prape vete.Me ndodhi prape sot ky problem por nuk ka kaluar akoma nje dite cafee me sygjeroni? Mos eshte nje problem hardware?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem me iPhone 5

dendi
Administrator
Në rradhë të parë lidhe me iTunes dhe bëji update në versionin 6.0.1 dhe shiko a zgjidhet ky problem. Nëse nuk zgjidhet, provoje ti bësh një restore po me iTunes dhe nëse të jep përsëri këtë problem mund ta dërgosh në asistencë.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem me iPhone 5

Johan
Ok Faleminderit!