Problem me Basband e iphone 3gs

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Problem me Basband e iphone 3gs

Furkan
pershndetje  kam nje iphone 3gs me ios 6.1.3 deshta qe ta instaloj  cydia dh e pa dashje kam kliku te install beasband  edhe kur ukry ki proces  dhe kur  u ndez iphoni kur hy ne seting edhe   me kshyr qfar beasband ka aty eshte e shprast nuk lexon kur ni cfar numri  para se me bo ket proces eka pas 06.15.08 beasband tash e ka humbur krejt ska  edhe nuk  me aktivizon karten :( qka tibaj aka rugdalje ..........