Pershendetje nga Erduani

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pershendetje nga Erduani

erduan
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pershendetje nga Erduani

iphonealbania
Administrator
Pershendetje Erduan.
Mund te vendoseh nje imazh Ƨfaredo ne profilin tend per te dalluar nga anetaret e tjere!
Shko tek Account settings me pas Change Your Picture