PROBLEM ME IKONAT E IPHONIT LEVIZIN

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

PROBLEM ME IKONAT E IPHONIT LEVIZIN

Eldon
IOKNAT  E CELIT LEVIZIN . NUK E KAM FJALEN PER RASTIN QE FSHIN PROGRAMET , POR NDODH  VET .
DIKU LEXOVA QE KISHTE T EBENTE ME NJE GJE  PARALLEX DICKA E TILLE . MUND TME NDIHMONI ME SHUME CA MUND TE BEJ ?