Nuk me shfaqen njoftimet push

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nuk me shfaqen njoftimet push

kiki
Te gjitha programet qe kam nese ka ndonje risi me vin njoftimet , por vetem njoftimet e facebook nuk me vin si ta rregulloj iphone 4 ios 6.1
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nuk me shfaqen njoftimet push

dendi
Administrator
Nëse të vijnë për aplikacionet e tjera, atëherë do të thotë se nuk e ka fajin iPhone por aplikacioni i Facebook. Provo të kontrollosh nga settings se mos ndoshta nuk janë të aktivizuar njoftimet për facebook, ose nuk është në qendrën e njoftimeve. Ose provo ta fshish aplikacionin, të bësh njër reboot të iPhone, dhe më pas ta instalosh përsëri. Për fat të keq facebook ka shpesh probleme, për çdo version të ri që nxjerr.