Nuk me ndizet ibook g4

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nuk me ndizet ibook g4

besnik
http://www.youtube.com/watch?v=mSJq66FUYjo Pasi kam perdorur kete Link muh ka ndalur llaptopi edhe pastajj Sme ndizett hiq vetem qet  shkrim edhe Bardh :sii ta hidisi :( Flm.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nuk me ndizet ibook g4

besnik
https://www.youtube.com/watch?v=O_rB9SFfuHg Adm a mundesh te me trregosh se qfar kah edhe qfar duhet te bejj per te Kthyer ne gjendjjen e meparshmee ? faliminderitt.