Në çfarë versioni ta mbaj iPhone 5 për të pasur të sigurtë jailbreak?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Në çfarë versioni ta mbaj iPhone 5 për të pasur të sigurtë jailbreak?

Idet
This post was updated on .
Pershendetje ne ca versioni ta mbaj iphone 5 qe ta kem sa me te lehte jailbreak se kam lexuar qe nga 6.01 direkt te 6.2 dhe jo te tjerat!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Në çfarë versioni ta mbaj iPhone 5 për të pasur të sigurtë jailbreak?

dendi
Administrator
Mirë është ta mbash në 6.0.1 dhe të mos e instalosh iOS 6.0.2, këtë sugjeron dev-team, por me shumë mundësi jailbreak do të dalë për iOS 6.1