Ndihm Iphone 4 Spo Mbushtet bateria

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ndihm Iphone 4 Spo Mbushtet bateria

denis_d001
Kam Iphone 4 Original prej se kam isntalu IOS 6.1.2 po kam problem me bateri kur po hargjitet bateria spo mbushet do dit u mushke por me zort tash spo ba hiq e kam lan krejt pa bateri tash spo ban hiq hiq vetem keshtu delIphone 4
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ndihm Iphone 4 Spo Mbushtet bateria

dendi
Administrator
Lëre të shkarkohet një herë deri në fund dhe pastaj provoje ta karikosh për disa orë.