Më ka humbur iPhone

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Më ka humbur iPhone

Femi
This post was updated on .
pershendetje

me ka humb Iphone 4s dhe nuk e di a e ka gjet naj kush a po veq eshte fikur, por qe nuk po e gjej me gps se me duket nuk e kam pas te aktivizune po kyqna ne icloud por nuk e gjen as ajo. A ka ndonje menyr per me gjet , ok pres pergjigje, klm
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: me ka humb Iphone

dendi
Administrator
Nëse nuk e ke patur të aktivizuar funksionin "Find my iPhone" në iCloud, nuk e gjen dot!