Me duhet pak ndime

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Me duhet pak ndime

Direktori
Pershendetje !

Deshta ti bej ubdate iphon 3gs nga 6.1.2 ne 6.1.7 me del ky problem: activating your iphone me thoni si duhet te veproj ju lutem, nuk nje asnje lloj karte kur e fus ne te me itunes nuk mund ta lidh ?

Faleminderit