Me çfarë lloj Gevey mund të zhbllokoj iPhone 4S me iOS 6.1.2?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Me çfarë lloj Gevey mund të zhbllokoj iPhone 4S me iOS 6.1.2?

kiki
This post was updated on .
Kam gevey (x-sim), (i-4S),  (ultra). A zhbllokon ndonjeri prej ktyre iphone 4s ios 6.1.2 baseband  3.4.02? Nese po cili prej ketyre gevey dhe si ? Faleminderit
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Me çfarë lloj Gevey mund të zhbllokoj iPhone 4S me iOS 6.1.2?

dendi
Administrator
Me X-Sim mund të zhbllokohet iPhone 4S, por duhet të sigurohesh që ke versionin e fundit. Kërko më tepër informacion në faqen e saj zyrtare!