Lojra per iPhone strategji

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lojra per iPhone strategji

Ndriqim
This post was updated on .
A ka mundesi dikush me mi tregu do lojra te mira per iphone ndonje loje me strategji ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lojra per iPhone strategji

dendi
Administrator
Kërko në App Store gjen sa të duash. Ja këtu ke për shembull një listë: https://itunes.apple.com/it/genre/ios-giochi-strategia/id7017?mt=8

Unë personalisht nuk i preferoj lojërat strategji kështu që nuk mund të jap një mendim personal!