Kur mund të dalë iOS 7?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kur mund të dalë iOS 7?

desa
This post was updated on .
kur mund te dal ios 7
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ios 7

dendi
Administrator
iOS 7 me shumë siguri do të prezantohet më 10 Qershor gjatë WWDC 2013 dhe do të dalë në fund të verës!