Ku mund ta shkarkoj ios 7 beta 2

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ku mund ta shkarkoj ios 7 beta 2

Arber
This post was updated on .
ku mund ta shkarkojme kete os, a mund ta uplodoni ne iphonealbania.net ?

Faleminderit
A.Y
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ios 7 beta 2

dendi
Administrator
Mund t'i bësh update thjeshtë, duke mbajtur të shtypur butonin Alt (Mac) ose Shift (Windows) dhe më pas të klikoshUpdate dhe të zgjedhësh versionin e firmware për pajisjen tënde që mund ta shkarkosh këtu.