Kontaktet

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kontaktet

Idet
Pershendetje! Me pare perdorja nje iphone 4s dhe kisha aty te gjitha kontaktet e mia! Tani perdor nje iphone tjeter dhe cdo veprim qe bej mbi nje kontakt te nje iphone automatikisht e kryen dhe tjetri si fshirje copy! Si mund ta rregulloj kete pune
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kontaktet

dendi
Administrator
Mos i sinkronizo që të dy me iTunes në të njëjtin kompjuter pasi i bën backup gjithmonë të njëjtës rubikë!