Karta iTunes në Tiranë

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Karta iTunes në Tiranë

Johan
This post was updated on .
Me falni tju pyes a dini gje ku mund te gjej karta iTunes ne Tirane?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Karta iTunes në Tiranë

dendi
Administrator
Provo tek dyqanet e specializuar për Apple, si: Electronic Line, iStore, Molla, etj...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Karta iTunes në Tiranë

Johan
In reply to this post by Johan
Faleminderit!
Dini gje a punon iAP Cracker per IOS 7 ne iPhone 4? Kam gjithashtu dhe jailbreak.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Karta iTunes në Tiranë

dendi
Administrator
Akoma nuk është përditësuar për iOS 7. Sapo të lëshohet një version i ri do të bëjmë një artikull.