Jailbreak për iPad 3 me iOS 5.1

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Jailbreak për iPad 3 me iOS 5.1

Johan
This post was updated on .
Kam nje Ipad 3 me version 5.1 dhe desha te bej nje untethered jailbreak. A eshte e mundur kjo? Nese po ju lutem me jepni nje link.
Faleminderit!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jailbreak për iPad 3 me iOS 5.1

dendi
Administrator
Për iPad 3 me iOS 5.1 nuk ka jailbreak, ka vetëm për versionin 5.1.1 dhe kjo është guida: http://www.iphonealbania.net/2012/06/si-te-instaloni-jailbreak-untethered.html
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jailbreak për iPad 3 me iOS 5.1

Johan
Po si mund the kaloj nga versioni 5.1 tek 5.1.1 pa shkuar tek 6.0 ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jailbreak për iPad 3 me iOS 5.1

dendi
Administrator
Kjo bëhet vetëm nëse i ke ruajtur SHSH-të por që duke qene se nuk i ke bërë jailbreak ndonjëherë, nuk i ke të ruajtura. Tani bën automatikisht updatë në iOS 6, të sugjeroj të presësh kur të dal jailbreak për iOS 6.