Jailbrea për iPhone 4 me iOS 6.1.3

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Jailbrea për iPhone 4 me iOS 6.1.3

Johan
This post was updated on .
Kam nje iPhone 4 me version 6.1.3 doja te pyesja nese eshte e mundur te behet Jailbreak qofte tethered ose untethered dhe nese mundet athere te me dergoni nje link nese keni mundesi,Faleminderit!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iPhone Jailbreak

dendi
Administrator
Jailbreak Untethered për iOS 6.1.3 nuk është akoma i disponueshëm. Po punohet dhe thuhet se mund të dalë pas lëshimit të iOS 7. Ndërsa Jailbreak tethered mund ta bësh, ja guidën: http://www.iphonealbania.net/2013/03/si-te-beni-jailbreak-tethered-te-ios.html