In-App Purchases pa pagese

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

In-App Purchases pa pagese

Johan
This post was updated on .
Kam nje iPhone 4 ne versionin 6.0.1 jailbreak tethered  dhe desha te di se si mund te marr in-app purchases pa paguar?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: In-App Purchases

dendi
Administrator
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: In-App Purchases

Johan
Per mua nuk funksionon me IAP Cracker te ios 6.0.1
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: In-App Purchases

dendi
Administrator
Duhet të presësh një update të programit ose të kërkosh ndonjë tjetër të ngjashëm në Cydia, pasi ka plot.