Help me.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Help me.

Edisonleskaj
Pershendetje. Para disa kohesh kam shkarkuar disa aplikacione ktu ne webin tuaj qe kane qene aplikacione per te shkarkuar aplikacionet e app store falas. Problemi eshte qe smbaj mend emrine tyre. Se di nqs do me ndihmoni me ndonje te tille...! Spo flas per jailbreak apo cydia...!