Facetime dhe imessage

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Facetime dhe imessage

wissy
Pershendetje
Si mund ta aktivizoj imessage dhe facetime ne iphone sepse thot waiting for activation ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Facetime dhe imessage

dendi
Administrator
Varet nga operatori, provoje ta ç'aktivizosh dhe ta aktivizosh përsëri