Enter the pasword for the CaIDAV account "(null)"

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Enter the pasword for the CaIDAV account "(null)"

Astrit1111
Nuk e di qfar esht po me paraqitet sa her futem ne settings me paraqitet kjo ndodh prej qe e kam instalu IOS 7
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Enter the pasword for the CaIDAV account "(null)"

dendi
Administrator
Ka të bëjë me password-in e emailit që ke sinkronizuar në iPhone. Provo ta konfigurosh iPhone nga një backup më i vjetër dhe shiko a të zgjidhet ky problem.