Downgrade nga ios6.1.3 në ios 6.1.2

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Downgrade nga ios6.1.3 në ios 6.1.2

ichbin07
This post was updated on .
si mund te bej downgrade nga ios 6.1.3 ne ios 6.1.2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Downgrade nga ios6.1.3 në ios 6.1.2

dendi
Administrator
Është e mundur vetëm nëse ke ruajtur më parë çertifikatat SHSH të iOS 6.1.2 në kompjuter, përndryshe nuk e bën dot Downgrade.

Për më shumë informacion mund të lexosh edhe këto dy artikuj:

1. http://www.iphonealbania.net/2013/04/certifikatat-shsh-te-ios-60612-kane.humbur.html

2. http://www.iphonealbania.net/2013/03/si-te-beni-downgrade-nga-ios-613-ne-ios.html