Çmimi i iPhone 5 në treg?

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Çmimi i iPhone 5 në treg?

Idet
This post was updated on .
Pershendetje forumi! Sa ka arritur cmimi i iphone 5 neper tregje?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Iphone 5

dendi
Administrator
Nuk ka ndryshuar, po ai zyrtari ke mbetur!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Iphone 5

Idet
Qe do te thote 700€?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Iphone 5

dendi
Administrator
Po, për atë 16GB
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Iphone 5

Idet
Pershendetje! Ca tarifadh ka amc ne lidhje me iphone 5???
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Iphone 5

dendi
Administrator
Akoma nuk i ka bërë publike, sapo të kemi informacion do të bëjmë një artikull.