A mund të instaloj një program për iOS 4.2 në një iPhone 3G të bllokuar?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

A mund të instaloj një program për iOS 4.2 në një iPhone 3G të bllokuar?

genti1
This post was updated on .
A mund të instaloj një program 4.2 në një iphone 3 pa u bllokuar?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: programi 4.2

Paranormal Attack
po,ios 4.2.1 ti besh hacktivate me sn0wbreeze