A mund të bëhet restore një iPhone me chip?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

A mund të bëhet restore një iPhone me chip?

ergys1990
This post was updated on .
pershendetje , dua ti bej restore iphonit por e kam me chip  a ka ndonje problem ? dhe si mund ti ruaj info , fotot , pa i fshir ??
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: iphone

Paranormal Attack
Nese ke ios 7.0.4 dhe te punon chipi beja se nuk bllokohet,foto hidhi ne pc me itools