A ka jailbreak për iOS 6.1?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

A ka jailbreak për iOS 6.1?

murat
This post was updated on .
prsh km shkarkuar 6.1 ..doja te pyesja per jailbreakun eshte zbuluar apo akomaa..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: hii

dendi
Administrator
Ka vetëm jailbreak tethered për momentin.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: A ka jailbreak për iOS 6.1?

besimm
In reply to this post by murat
ios 6.1 tani ka dalur  edhe untethered